Galerie Krystal nabízí firmám i jednotlivcům různé formy partnerství, a to jak na podporu jednotlivých projektů, tak formou dlouhodobé spolupráce. Podmínky programu Partnerství se nastavují individuálně, dle možností a záměrů našich partnerů.
O podrobnostech se informujte u ředitelky galerie Soni Malinové.