Simona Čechová: Včelár Jožko

6. 9.– 2. 11. 2018

Fotografie z vernisáže / výstavy