Renata Machýčková / Dichotomie destrukce a křehkosti

17. 2. — 20. 4. 2023

Sabina Knetlová propojuje osvědčenou sochařskou tradici s citlivostí, empatií a smyslem. Pracuje s poměrně klasickým řemeslným způsobem, kdy sochy vymodeluje z hlíny a následně z nich vytvoří sádrovou formu, do níž přidává beton. Takto vzniklý betonový výdusek dále brousí, čistí a patinuje. Samotná forma se v průběhu práce zničí, tudíž každý jednotlivý odlitek je originálem. Beton jako materiál pro Knetlovou představuje neustálou proměnnou, jež nabízí dostatek možností a variabilitu zpracování. Určité konotace a inspirační podnět lze zaznamenat již ve starém sochařství provozované například Etrusky a Egypťany.

Námětem soch se jí stalo především figurální tvarosloví, jehož způsob vyjádření se zaměřuje na minimalistické, čisté a redukované základní tvary. Pevné, klidné a jasné kompozice jsou utvořené do tvarově přehledné a statické formy bez pohybu. Zidealizované tváře téměř bez rysů vytváří kontrast vůči své situaci a umístění v prostoru, stejně jako nastavují zrcadlo společnosti. Betonový brutalismus hmoty tak provází vztah k člověku a jeho okolí.

Protikladným modelem se jí stává tvrdý a amorfní beton vůči pružnosti a ohebnosti trubek a hadic. Jemně tesané sochy s vyčnívajícími strohými prefabrikáty hrají na strunu šedivé a potemnělé melancholie. Dodaný materiál nadto umocňuje figurální vyobrazení soch, které jde až takzvaně a téměř doslovně na kost. Syrovost torzálních fragmentů, jako jsou motivy rukou, hlavy či půlfigury, kombinují napětí a otevřenost kompozičního uspořádání. Části lidského těla slouží jako nástroj reprezentace a odhalení lidského nitra. Energii specifického materiálu umělkyně prolíná s neúplností a jakousi neukončeností děl.

Sabina Knetlová (*1996) se narodila v Jaroměři, nicméně po studiích se usadila v Ostravě. Sochařka absolvovala v rozmezí let 2016 až 2021 Fakultu umění Ostravské univerzity, konkrétně v Ateliéru sochařství pod vedením doc. Mgr. Jaroslava Koléška, ArtD. Momentálně tvoří ve svém vlastním ateliéru v industriálním prostředí Vítkovic a současně pracuje i v oboru restaurování. K sochařství se dostala v podstatě náhodou, jelikož se původně hlásila na malbu. K betonu se Knetlová dostala již na začátku svého studia a doteď neustále představuje hlavní materiál její tvorby a zdroj inspirace.

/kurátor Valentýna Ondřejová/