Adéla Janská

Adéla Janská

Obrazy

Adéla Janská: Obrazy

7. 6.–30. 6. 2018

"Člověk v autorčině díle mnohdy zakouší lidskou blízkost skrze mlčení. Ztvárněný předmětný svět mu není jen podpůrným prostředkem doprovázejícím obsahové pole obrazu. Spolu s lidskou figurou se představují divákovi jako synkopická a komplexní malba, doplňující o tradici se opírající výtvarný projev jemně subverzivními malířskými akcenty…"

Fotografie z vernisáže / výstavy