Tereza Samková / V prachu na parapetu bytí

Dosavadní tvorbu Terezy Samkové charakterizuje práce s přírodními strukturami, prožitky a symbolickými motivy. Samková se nevěnuje pouze jednomu médiu, ale snaží se pro určité fragmenty tvorby najít to nejlepší možné vyjádření. Pro nejvhodnější uchopení tématu využívá rozličných médií a přístupů souznění spolu se současným působením více smyslových dojmů. Transcendentní skutečnosti spolu s každodenností a následným vytržením z reality se v díle vzájemně prolínají a ovlivňují. Obrazy s tematikou intimnosti a neprostupnosti na hranici s ukotvením ve společnosti doprovází klíčová slova jako dotek, myšlenky, vrstvení, tělo, pravda, prostor či rozjímání. Filozofické pojetí materiálovosti hmot a faktického užití konkrétní barevnosti dokládá typickou mnohovrstevnatost a komplexnost uvažování a tvoření Samkové.

Hlavní roli v obrazech malířky hraje především příroda, nalezené fragmenty souvislostí, životní události a symbolika. Skládání a vrstvení do koláží spolu s geometrickými liniemi a amorfními barevnými skvrnami protínajícími volně plynoucí dílo navzájem prosakují do hermeticky uzavřených elementů osobní historie. Plošnost obrazů se mísí s prostorovostí a vnitřní mytologií jednotlivých vrstev obrazu. Prožívání a nacházení svého vnitřního záchytného bodu nabízí letmý pohled do iluzivního osobitého světa a světa procesu symbolizace. Autorka rekonstruuje jednotlivé pohledy perspektivy a skládá je do nekonečných souvislostí.

Výstava V prachu na parapetu bytí koncipovaná pro Galerii Krystal zahrnuje starší i nová díla autorky, jenž doplňují doprovodné objekty. Osobitý přístup k jednotlivým fragmentům v obrazech opět dokládá důmyslné a individuální propojení s vystavovanými objekty a celkové zahrnutí půdorysu galerie do instalace. Samková se zde zabývá problematikou vnitřního světa, pamětí i vzpomínkami a zrcadlení jejich transformace a popudů přesahujících rámec běžného života.

Tereza Samková (*1996, Opava) vystudovala pod vedením doc. MgA. Františka Kowolowského a MgA. Jiřího Kuděly, Ph.D. ateliér Malby II. na Fakultě umění Ostravské univerzitě. V současnosti zde dále studuje obor Produkce a management v kulturně kreativních odvětvích. Ve své tvorbě se v poslední době věnuje zejména malbě, ale její zájmy jsou široké. Zajímá se rovněž o psaní poezie, jež představuje pro autorku další pole zkoumání a současně navazuje na její vizuální tvorbu.

/ Valentýna Ondřejová/

Samostatné výstavy:

2019 Fragmenty, Galerie Dole, Ostrava

2017 Našívání, Galerie Kabinet 217, Ostrava

2017 Bez názvu, zatím, Galerie MATMOS, Praha

Společné výstavy:

2023 Vanilkové nebe; František Kowolowski, host Tereza Samková, UHAUS, Ostrava 

2022 Stop History; Warsaw OFF ART, Centrum Praskie Koneser, Varšava 

2020 Saint blue, saint Corona, 7_1 Gallery, Ostrava

2019 Black Milk, Tschechisches Zentrum Berlin, Berlín 

2019 Hranice malby 3, GAFU, Ostrava

2019 SITUACE / Malířská intervence na zeď zadního traktu Domu umění / GVUO, Ostrava 

2019 Situation Silesia, Důl Michal, Ostrava 

2019 Já, ostrov, GAFU, Ostrava

2019 VI.LEM, Rainbow Gallery, Prostějov

2018 TELEMARK, Kompresorovna Dolu Michal, Ostrava