IVO SUMEC / ZÁTIŠÍ

Zátiší

Jednoduchost v pár tazích. Nenápadná krása lehce poskvrněného plátna. Pokora a tajemství, skryté za expresivitou a abstrakcí. Strukturovanost, silně proměnlivé a smyslové prožitky, symbolika.

V díle Iva Sumce je patrná inspirace každodenní realitou a běžným bytím a žitím. Autor ozvláštňuje banální motivy a vyjevuje je v procesech metafory a metamorfózy. Jejich tradiční siluety a fragmenty rozštěpuje a divákovi tak představuje principy mnohé vizuální zkušenosti. Obyčejné předměty denní potřeby, jako batoh, židle, mísa, chléb, sklenice, pneumatika či hrníček ad., ztvárňuje neokázalým způsobem, přičemž vyzdvihuje jejich nezbytnou potřebu a utilitární krásu. Poukazuje tak na ně symbolickým pohledem z jiné perspektivy a zajímá se především o jejich tvar, povrch, strukturu a místo v prostoru, jež prvoplánově zaujímají.

Symbolická předmětnost a význam monumentální malby autora spojuje osamocenost zobrazených předmětů a strukturu užitých materiálů. Jeho díla jsou malířsky velice bohatá a naplněná. Do plochy malby začleňuje Sumec i nemalířské a netradiční materiály jako vápno, písek, piliny, prach, popel, omítku, průmyslové barvy, nejrůznější drtě, hlínu, asfalt či trávu. Současně si malíř vytváří i své vlastní matrice. 

Tvorba Iva Sumce představuje podrobnější zkoumání vlastností věcí, které nejsou na první pohled zřejmé a evidentní, ale spíše právě naopak. Vlastnosti, kterých si ihned člověk nevšimne a nezabývá se jimi, anebo je vůbec nevidí a nepředstavují pro něj ani atraktivitu ani nutnost dalšího prozkoumání. To je to, co jej zajímá. Znehybnění konkrétních objektů spolu s jejich převedením do obecné roviny znaků a prozkoumáváním hranic, kam až je možné v kompilaci malby a kresby zajít.

/ Valentýna Ondřejová /

Ivo Sumec (*1970, Frýdek-Místek) studoval v rozmezí let 1988 až 1994 Filozofickou fakultu Ostravské univerzity. Od roku 2003 je asistentem na katedře malby Fakulty umění Ostravské univerzity. Vyučuje technologii malby, digitální obraz v malbě a tvorbu v plenéru. Nyní žije a tvoří v Ostravě a Prostřední Bečvě.