DURCH DUO Anežka Podzemská / Dana Elsterová

14.11. 2019 – 10.1. 2020

Fotografie z vernisáže /