Galerie Krystal

Daniel Livečka/ Malý svět

VÝSTAVA 10.9.- 6.11.2020

"Člověk v autorčině díle mnohdy zakouší lidskou blízkost skrze mlčení. Ztvárněný předmětný svět mu není jen podpůrným prostředkem doprovázejícím obsahové pole obrazu. Spolu s lidskou figurou se představují divákovi jako synkopická a komplexní malba, doplňující o tradici se opírající výtvarný projev jemně subverzivními malířskými akcenty…"

Fotografie z vernisáže / výstavy